obraz - logo-af.jpg

Egzaminy


Istnieje możliwość utworzenia grupy przygotowującej do dowolnego certyfikatu wydawanego przed Francuskie Ministerstwo Edukacji.

Ośrodek Alliance Francaise przy Uniwersytecie Opolskim
ul. Ozimska 46 a (budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego)
45-952 Opole
tel./fax 077/ 401-68-91 e-mail:  afopole@uni.opole.pl

Sekretariat, biblioteka i czytelnia:
  • poniedziałek - piątek godz. 14.00 - 17.00 pok. nr 10 (parter)


dol